Search
Close this search box.

Ang 167 – Too(n) Gur Pitaa Too(n)hai Gur Maataa

ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥
too(n) gur pitaa too(n)hai gur maataa too(n) gur ba(n)dhap meraa sakhaa sakhai ||3||
O Guru, You are my father. O Guru, You are my mother. O Guru, You are my relative, companion and friend. ||3||

Ang 310 – Dhan Dha(n)n Pitaa Dhan Dha(n)n Kul

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥
dhan dha(n)n pitaa dhan dha(n)n kul dhan dhanu su jananee jin guroo janiaa mai ||
Blessed, blessed is the father; blessed, blessed is the family; blessed, blessed is the mother, who gave birth to the Guru.

0:00
0:00

Login